Olympijská nominácia cez internet

29.04.2020 17:17
Finalisti Astronomickej olympiády na Slovensku sa trinásť rokov na jar stretávali, aby si počítaním príkladov a praktickým pozorovaním oblohy porovnali vedomosti a so špičkovými odborníkmi analyzovali postupy i prípadné chyby. Najlepší riešitelia z radov stredoškolákov sa zároveň nominovali na...

Výsledky 1. kola AO 2020

14.04.2020 13:37
V článku nájdete výsledky prvého kola astronomickej olympiády a ďalšie informácie o tom, ako bude prebiehať astronomická olympiáda v tomto školskom roku.

Semifinále Expedície MARS 2019

17.09.2019 13:24
V dňoch 5.-8.9.2019 sa v Brne uskutočnilo semifinále Expedície Mars 2019. Počas štvordňového sústredenia účastníci absolvovali množstvo aktivít, ktoré overili nielen ich odborné znalosti, ale i schopnosť práce v tíme.

Expedícia Mars 2019

09.04.2019 14:11
Do 14. júla 2019 sa môžu študenti z Českej a Slovenskej republiky prihlásiť do 16. ročníka súťaže Expedícia Mars. Tá má za cieľ nájsť päťčlennú posádku, ktorá sa v novembri zúčastní 100-hodinového simulovaného letu na Mars. Účastníci súťaže v jej priebehu navrhnú experiment pre let...

Astronomický korešpondenčný seminár - 15. ročník

11.09.2018 15:45
V školskom roku 2019/2020 sme pripravili pre žiakov a študentov jubilejný 15.ročník Astronomického korešpondenčného semináru. Jeho náplňou je príprava riešiteľov na rôzne astronomické súťaže.

ČVOH 2019/2020 - výsledky celoslovenského kola

30.06.2016 11:01
Na tejto stránke nájdete výsledkové listiny celoslovenského kola súťaže

Výsledková listina celoslovenského kola - 2019/2020

23.04.2015 14:09
Na tejto stránke nájdete výsledkovú listinu celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí za školský rok 2019/2020

Svieťme si na cestu... nie na hviezdy

05.01.2015 15:59
Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 10. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.