Astronomický korešpondenčný seminár - 14. ročník

V školskom roku 2018/2019 sme pripravili pre žiakov a študentov už štrnásty ročník Astronomického korešpondenčného semináru. Jeho náplňou je príprava riešiteľov na rôzne astronomické súťaže.

Medzi ponuky našej organizácie pre žiakov a študentov vašej školy je možnosť zapojiť sa do celoslovenského Astronomického korešpondenčného seminára, ktorého dvanásty ročník v tomto školskom roku organizujeme. Jeho náplňou by mala byť príprava žiakov a študentov na astronomickú súťaž Čo vieš o hviezdach, ktorú každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. V minulom školskom roku získali naši riešitelia niekoľko popredných ocenení v krajských ako aj v celoslovenskom kole.

Informácie pre riešiteľov

Seminár je v školskom roku 2018/2019 už ukončený. Kompletnú výsledkovú listinu nájdete na stránke seminára.


Hlavným koordinátorom seminára je Bc. Peter Kráčalík, predseda Astronomického klubu Bratislava. Úlohy do astronomického seminára budú zabezpečovať členovia Astronomického klubu Bratislava, ktorí majú skúsenosti s absolvovaním súťaže, príp. odborníci z praxe.

Základné informácie

Korešpondenčný seminár pozostáva z 5 sérií a obsahuje:

• príklady
• všeobecný rozhľad
• historický test (len v párnych sériách)
• grafické úlohy
• otázky z kozmonautiky
• slepé astronomické mapy

Na internetovej stránke semináru nájdete aj zoznam odporúčanej literatúry k uvedenej problematike. 

Do semináru sa môžu zapojiť všetci žiaci od 5.ročníka základných škôl a všetci študenti stredných škôl, resp. žiaci 4- a 8-ročných gymnázií.

Seminár je rozdelený do 3 kategórií podľa štatútu súťaže:

1. kategória - žiaci základných škôl 5. - 6. ročník a 1. ročník 8-ročného gymnázia
2. kategória - žiaci základných škôl 7. - 9. ročník, 2. - 4. ročník 8-ročného gymnázia, 1. - 2. ročník 6-ročného gymnázia
3. kategória - žiaci stredných škôl a 4-ročných gymnázií, 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia, 3.-6. ročník 6-ročného gymnázia

Záujemci majú možnosť sa zapojiť do kategórie, ktorá prislúcha ročníku, ktorý navštevujú, príp. aj do vyššej kategórie. 

Prostredníctvom seminára budeme tiež podávať podrobné informácie o priebehu súťaže, ako aj o sústredeniach a táboroch Astronomického klubu Bratislava a zaujímavých podujatiach astronomických organizácií vo vašom regióne.

Seminár online

Seminár je možné riešiť on-line na internete prostredníctvom internetovej stránky http://aks.vesmir.sk. Na stránke sa budú môcť prihlásiť:

  • Riešitelia, ktorí tu nájdu postupne zoznam úloh pre svoju kategóriu, ktoré budú riešiť a tiež po skončení kola opravené riešenia a zadania ďalšej série
  • Učitelia, ktorí budú môcť sledovať vypracované zadania a opravené riešenia svojich žiakov
  • Riešitelia aj učitelia budú mať k dispozícii rôznorodú štatistiku ohľadne úspešnosti svojich žiakov, ako aj globálny prehľad za všetkých riešiteľov

Výšky registračných poplatkov za seminár

Pre školský rok 2018/2019 je cena za seminár pre jednotlivca alebo spoluriešiacu dvojicu 8 eur. Z týchto poplatkov sú hradené ceny pre úspešných riešiteľov, príp. čiastočne aj náklady na sústredenia.


Priebeh semináru

Seminár prebieha online na http://aks.vesmir.sk. Tu nájdete štatistiky, online riešitelia aj príklady, vzorové riešenia a pod.

Online stránka semináru: http://aks.vesmir.sk

 


Kontakty na Astronomické korešpondenčný seminár

  • poštou na: Astronomický klub Bratislava, Romanova 22, 851 02 Bratislava
  • mailom na: [email protected]
  • mobilom na: +421 / 908 / 52 63 81