Otvorenie astronomickej olympiády - ročník 2017/2018

, Autor:
Vážení žiaci, študenti, pedagógovia a všetci záujemcovia o astronómiu, oznamujeme vám otvorenie 12. ročníka Astronomickej olympiády na Slovensku.

Otvorenie 12. ročníka AO v r. 2018

Vážení študenti, pedagógovia a všetci záujemcovia o astronómiu, určite už netrpezlivo očakávate vyhlásenie ďalšieho ročníka Astronomickej olympiády (AO) na Slovensku. Tento ročník AO opäť začíname neskôr, lebo došlo k problémom pri organizovaní Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA). Plánovaná krajina (Srí Lanka) odstúpila od organizácie a narušila na poslednú chvíľu dlhodobú koncepciu. Situáciu zachránila Čína, takže až začiatkom februára bolo definitívne potvrdené, že IOAA 2018 bude v Pekingu, no presný termín ešte nebol stanovený.

 

Celoslovenské finále AO sa uskutoční už tradične v polovici apríla v Piešťanoch a preto riešenia príkladov prvého kola od študentov stredných škôl potrebujeme mať k dispozícii do 4. 4. 2017.

 

Tohto roku sme sa rozhodli na základe viacerých faktorov zmeniť miesto konania finálového kola, a preto miestom konania bude v dňoch 16. - 17. 4. 2018 Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Registrácia účastníkov bude ale prebiehať od 14:00 hod v Hoteli Luna, ktorý sa nachádza v centre mesta a je od hvezdárne vzdialený len 850 m. V hoteli sa ubytujeme a pešo sa presunieme do hvezdárne, kde bude prebiehať riešenie teoretických príkladov a praktickej úlohy. Predpokladáme, že riešenie príkladov odštartujeme medzi 15:00 - 16:00 hod podľa aktuálnej situácie. Vo hvezdárni bude pre účastníkov AO k dispozícii aj potrebné občerstvenie.

Prosím všetkých riešiteľov, aby pozorne sledovali našu stránku s výsledkami prvého kola, pre informáciu, či sa prebojovali do finálového kola.

Pre najlepších riešiteľov finálového kola AO zabezpečíme okrem účasti na IOAA v Číne aj týždenný pobyt v Maďarsku na Balatone, kde sa bude v dňoch 1. – 9. 9. 2018 konať medzinárodný workshop astronómie a astrofyziky a pobyt pre študentov plne uhradia organizátori.

 

Pri riešení príkladov uveďte na každom liste:

 

  • meno riešiteľa,
  • adresu trvalého bydliska,
  • názov a adresu školy,
  • dátum narodenia a aj
  • emailovú adresu, na ktorú budú zasielané informácie pre každého úspešného riešiteľa.

Úlohy posielajte na emailovú adresu AO ([email protected], prípadne poštou do redakcie časopisu KOZMOS na adresu: Kozmos, Dr. L. Hric, CSc., Konventná 19, 811 03 Bratislava. Za úspešného riešiteľa AO už tradične pokladáme každého súťažiaceho, ktorý vyrieši aspoň polovicu zadaných úloh, resp. získa polovicu maximálneho možného počtu bodov.

 

 

Finále AO na Slovensku prebehne podobne ako v minulom roku vo veľmi úzkej spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove, ktorá aj tohto roku uhradí všetky náklady, spojené s pobytom účastníkov v Piešťanoch. Vyhodnotenie a ocenenie víťazov prebehne hneď na druhý deň po súťaži.

 

Želáme všetkým odvahu zabojovať o účasť na 12. IOAA v Pekingu.

 

Príklady 1. kola AO 2018 SŠ.

 

Hurbanovo, 4. 2. 2018 RNDr. Ladislav Hric, CSc. predseda VV AO na Slovensku