Olympijská nominácia cez internet

, Autor:
Finalisti Astronomickej olympiády na Slovensku sa trinásť rokov na jar stretávali, aby si počítaním príkladov a praktickým pozorovaním oblohy porovnali vedomosti a so špičkovými odborníkmi analyzovali postupy i prípadné chyby. Najlepší riešitelia z radov stredoškolákov sa zároveň nominovali na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA). Štrnáste finale však bolo iné – konalo sa online cez internet.

Už od začiatku v roku 2007 vedie štáb zanietených organizátorov Astronomickej olympiády pre žiakov stredných škôl na Slovensku astronóm Ladislav Hric

Hlavní organizátori, Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť (SAS)  pri SAV, organizovali finále 14. ročníka AO na 21. – 22. apríla už po tretíkrát za sebou v Žiari nad Hronom, aj pre výborné podmienky v tamojšej Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella. Do finále postúpilo 18 úspešných riešiteľov z I. kola, ktoré sa konalo štandardným korešpondenčným spôsobom začiatkom tohto roka. Ibaže, osobne sa nakoniec nestretli. Pre známe obmedzenia v dôsledku koronavírusovej pandémie z pôvodných úmyslov zišlo. „Rezerváciu ubytovania nám hotel zrušil a zákaz zhromažďovania nám neumožňoval plánovať stretnutie s finalistami. Ako máme vybrať najlepších piatich študentov-astronómov , ktorí by sa mohli zúčastniť na 14. Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky (IOAA) v ďalekej Kolumbii? Navyše organizátori IOAA zatiaľ nespochybnili jej realizáciu a potvrdili, že stále platí pôvodný termín konania 13. – 21. september 2020 v hlavnom meste Bogota,“ hovorí RNDr. Ladislav Hric, CSc., predseda Výkonného výboru AO na Slovensku. Organizátori sa rozhodli, že to nevzdajú, ale zmenia formu konania finálového kola cez internet. Pri príprave teoretických príkladov a úlohe založenej na dátovej analýze museli dbať na to,  aby to boli pôvodné a originálne úlohy, ktoré nemožno nájsť na internete a nepomôže ani literatúra, ktorú študenti budú mať v domácom prostredí k dispozícii. Tu významnou mierou – podobne ako v minulých rokoch – pomohli bývalí medailoví účastníci IOAA: Janka Švrčková, Jozef Lipták a Samuel Amrich (t. č. všetci Univerzita Karlova, Praha) a Martin Okánik (University of Cambridge, Veľká Británia), ktorí sa stali aj členmi hodnotiacej komisie.

Po skúške spojenia všetci finalisti dostali štyri teoretické príklady a úlohu z dátovej analýzy, ktorá si vyžadovala aj prácu s milimetrovým papierom. Na ich vyriešenie mali šesť hodín a ešte hodinku navyše na vyhotovenie elektronických kópií a ich zaslanie. Spojenie fungovalo a tak v pôvodne plánovanom termíne – 22. apríla – predseda komisie, astronóm RNDr. Juraj Zverko, DrSc., a vedúci AO Ladislav Hric mohli zverejniť výsledky. Z 18 účastníkov získalo nadpolovičnú väčšinu bodov z celkových 500 možných, čiže stalo sa úspešnými riešiteľmi, osem stredoškolákov. Prvých päť sa nominovalo na olympiádu.

Úspešní riešitelia:

  1. Radovan Lascsák (Gymnázium, Poštová 9, Košice) 469 bodov,
  2. Róbert Jurenka (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín) 401 b.,
  3. Matej Hanus (Gymnázium, Poštová 9, Košice) 367 b.,
  4. Samuel Buranský (Gymnázium Vráble) 339 b.,
  5. Adam Benjamín Plšek (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) 303 b.,
  6. Adam Džavoronok (Gymnázium, Poštová 9, Košice) 291 b.,
  7. Roman Janovčík (Gymnázium, Veľká okružná, Žilina) 265 b.
  8. Jakub Kliment (Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica).

Víťaz Radovan Lascsák z Košíc sa teraz môže plne sústrediť na svoju, už tretiu astronomickú olympiádu. Na maturitu sa pre súčasné obmedzenia chystať nemusí. Ani na prijímacie pohovory, lebo už je dávno prijatý na Karlovu univerzitu do Prahy, odbor fyzika, keďže ešte ako prvák úspešnou účasťou na krajskom kole matematickej olympiády splnil jednu z podmienok na prijatie bez prijímačiek. „Môžem sa plne venovať iným aktivitám. Napríklad som rozbehol vlastný youtube kanál, ktorý je pokračovaním astronomického krúžku na gymnáziu, ktorý som založil. Snažím sa takto dištančnou formou naďalej učiť a propagovať astronómiu už nielen na našej škole, ale v rámci Slovenska i Česka,“ hovorí Rado Lascsák.

Mladým astronómom držíme palce, zo všetkých doterajších trinástich medzinárodných olympiád sa vrátili s medailou.

Katarína Čižmáriková