Projekt na pomoc mladým vo vede, VedaPreMladých.sk

Veda pre mladých je nový projekt s cieľom pomôcť mladým ľuďom pri tvorbe vedeckých projektov a poskytnúť im tak jedinečnú príležitosť preniknúť do zaujímavého a dynamického sveta vyskúmu. Sme neformálna skupina študentov so skúsenosťami vo vedeckej práci a tiež v rôznych súťažiach pre stredné školy. Projekt sme sa rozhodli vytvoriť pre žiakov stredných a základných škôl, ktorí sa chcú už v mladom veku zapojiť do výskumu. Ponúkame pomoc pri tvorbe celého bádateľského projektu z rôznych oblastí prírodných vied a techniky.


Sme neformálna skupina študentov so skúsenosťami vo vedeckej práci a tiež v rôznych súťažiach pre stredné školy. Projekt sme sa rozhodli vytvoriť pre žiakov stredných a základných škôl, ktorí sa chcú už v mladom veku zapojiť do výskumu. Ponúkame pomoc pri tvorbe celého bádateľského projektu z rôznych oblastí prírodných vied a techniky. Okrem výberu zaujímavej témy podľa záujmu žiaka a pomoci pri jej experimentálnom spracovaní pomáhame aj s formálnou stránkou projektu, teda s posterom, záverečnou správou, atď.. Nielenže sa študenti počas tvorby a práce na výskumných projektoch dostanú do priameho kontaktu s vedou, získajú nezabudnuteľné zážitky i veľmi cenné skúsenosti, ale získajú aj skvelú príležitosť prezentovať svoju prácu na prestížnych slovenských či medzinárodných súťažiach.

 

Spolupráca s nami funguje jednoducho. Je možnosť vybrať si navrhnutý projekt z ponuky na našej webstránke alebo sa na nás môžete obrátiť s nápadom, ktorý pomôžeme uskutočniť. My alebo jeden odborníkov z rôznych oblastí, ktorí na projekte Veda pre mladých spolupracujú.

Medzi naše ďaľšie aktivity partí aj popularizácia vedy pravidelným organizovaním vedecko-populárnych prednášok v Banskej Bystrici, ktoré sú prístupné tiež online. Prednášky sa týkajú zaujímavých a aktuálnych tém z oblasti biológie, chémie, fyziky, astronómie geológie či iných príbuzných prírodných a technických vied.

Ak Vás náš cieľ ako žiaka alebo pedagóga, prípadne rodiča talentovaného mladého bádateľa zaujal, navštívte našu webstránku, kde nájdete kompletný zoznam projektov, ktoré neustále dopĺňame, ponuku rôznych stáží, letných škôl, informácie o súťažiach a mnoho ďaľšieho.

Kontakt:
http://vedapremladych.sk
[email protected]
https://www.facebook.com/vedapremladych


Dagmar Sedliaková